CONTAMINA'T D'└FRICA: REACCIONA
 
  Estatuts de l'entitat i Assemblees
  Que fem?
  Qui som?
  Catàleg d'activitats
  Incidència Política: Actuem!!!!
  Materials didàctics
  Grupo BILDERBERG.
  Contacte
  Lista de links
  Galería
  Foro
  Contador de visitas
  Premsa
  ENTITATS COL.LABORADORES
  Campanya: Per una tecnologia lliure de conflictes
  Campanya de Costa d'Ivori, el país dels dos presidents
  eSTRATÈGIES DE TREBALL
Les imatges i documents d'aquesta pàgina pertanyen a les seves creadores o a les persones que els han ceditQue fem?Acta de l'Assemblea Extraordinaria 2013
En virtud de les decisións preses a la darrera assemblea en la qual varen participar més de la meitat del  associaciat i varen decidir per majoria absoluta la disolució de l'entitat. Adjuntem  el acta de l'assemblea i properament farem els tramits pertinents per donar de baixa l'associació. Tanmateix i malgrat que aquesta web quedarà tancada, seguirem la nostra xarxa de informació i compartir  activitats a través del facebook de contamina't d'àfrica: reaccióna. Gràcies a tots per la vostra col·laboració durant tots aquests anys.|
ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA 2013
CONVOCATÒRIA:

Associació Contamina’t d’Àfrica: Reacciona

C/ Rafael Campalans 76 baixos

08903 Hospitalet

G- 65285322

 

Convocatòria d'Assemblea General Ordinària de l'Associació:

 

Es convoca l'Assemblea General Ordinària de l'Associació a celebrar el pròxim dia 28 de febrer de 2013 en forma electrònica en els espais de facebook de l’entitat, el fòrum de la web i el mail  a partir de les 12 hores, i fins al 5 de març a les 12 hores en el mateix lloc. El format telemàtic de l’assemblea a través de les xarxes socials i del correu electrònic té com a finalitat facilitar la participació de tots els nostres socis i sòcies i la transparència de tot el procediment.  El procediment serà que a partir del ordre del dia proposat per la junta de la nostra entitat, com dels documents remesos:

-          Memòria d’activitats del 2012

-          Balanç econòmic del 2012

Cadascun dels socis puguin fer precs, preguntes, propostes, i l’aprovació de l’activitat realitzada i de les propostes per el proper any. Però facilitant al màxim la vostra participació. Volem que l’entitat pugui comptar amb l’acció i incidència de cada un dels seus socis en el nostre programa d’activitats.

 

A partir del 4 de març es recolliran cada un dels aspectes que hagueu remarcat els socis, així com els vots a favor o en contra de  les activitats realitzades durant el 2012 i abstencions. Pel 2013 donada la situació actual d’aturada institucional del recolzament a les entitats, sobre tot les petites, i tenint en compte que l’únic programa (Per la Igualtat i la Ciutadania de la Diputació de Barcelona) en el que participàvem ens han comunicat aquest gener que s’ha tancat, la proposta des de la junta, per falta de  mitjans i de recolzaments, és la dissolució de l’entitat i continuar funcionant com una xarxa d’informació a través de twiter i facebook en torn als mateixos eixos i objectius de sensibilització i difusió que teníem fins ara, però facilitant la continuïtat d’aquesta tasca amb una organització més dinàmica i senzilla. No és una decisió senzilla, però esperem que entengueu que els nostres mitjans son minsos i que aprimar la nostra funcionalitat administrativa facilitarà la continuïtat de l’execució dels nostres objectius. No volem deixar, des de la junta, d’agrair-vos tots aquests anys de seguiment i recolzament i us convidem a seguir en aquesta xarxa de sensibilització i informació que proposem continuar.  La no resposta  per qualsevol dels mitjans d’aquesta convocatòria  fins la data del 4 de març es suposarà que es dona l’aprovació a la gestió realitzada i la proposta de dissolució.

 

L’assemblea ordinària de l’entitat es convoca amb el següent ordre del dia:

 

1.- Presentació de l’acta de l’assemblea del 2012 per la seva aprovació i presentació de la memòria d’activitats realitzades durant 2012 (document adjunt)

 

1.1 Objectiu principal que em intentat desenvolupar durant el 2012

      Difondre diferents cultures de les societats africanes i donar a conèixer les seves realitats. Sensibilitzar i fer incidència política sobre les dinàmiques econòmiques i socials que contribueixen a la desigualtat social, educar en la cultura de pau, cohesió social, drets humans-civils i promoure eines de actuació i participació.

L’actual situació estructural a nivell global ha fet difícil portar a terme els objectius previstos pel 2012. Les convocatòries de subvencions han estat tancades o desconvocades per faltes de pressupost o simplement les adjudicacions han estat minses. La manca de demanda per part de centres cívics, biblioteques i  centres educatius a causa de la crisi ha estat total i la nostra mobilitat malgrat les diferents accions per reactivar les activitats ha estat una lluita contra molins i no  hem de reconèixer sincerament que aquest any només s’han realitzat un parell de tallers a biblioteques de la Tecla Sala, Moncada i Les Franqueses i un tres grups d’alumnes d’un IES de Vila de Cavalls de diferents edats.

  Malgrat això la Diputació de Barcelona ens havia ofert  mantenir els tallers pel catàleg del 2012, de fet durant el gener ens va fer saber que el programa es tancava, així que la única activitat a la que continuàvem adherits ha quedat tancada.

  Malgrat aquesta falta de pressupost, s’han cobert les despeses mínimes administratives, de material fungible i de logística gràcies a les donacions que s’han fet des de la junta  per cobrir les despeses i no deixar cap deute.  Això però no ens permet tenir pressupost per  l’any 2013 i la manca de convocatòries o la disminució de les partides fa pensar que serà difícil d’aconseguir pressupost per la via de les subvencions.

S’han fet activitats continuades de difusió cultural social i política de les realitat africanes a través del twiter i el facebook i aquest tipus d’activitats tindran continuïtat durant el 2013 doncs només impliquen despesa de esforços en voluntariat i no despeses econòmiques. La xarxa virtual ens permet fer feina de sensibilització i incidència política malgrat l’actual situació. Es la única nota positiva de les activitats realitzades durant aquest any.

S’han intentat reactivar activitats a través del programa Moure el mon de Mans Unides i d’un conveni amb MPLA però la maca de pressupost i infraestructures ha fet que no es poguessin materialitzar cap dels dos programes.

   

Relació d’activitats portades a terme durant el 2012

Relacionat amb els objectius específics.

Ob 1. 

1.2 Recomanació de lectura  El Camí del Bandama Vermell amb l’espai de lectura de la Biblioteca Moncada i de Les Franqueses setembre i octubre del 2012

1.2 Taller sobre nens soldats a partir de la lectura del Camí del Bandama Vermell al IES  Viladecavalls, 3 grups de Primer i Segon d’ESO

1.3 Programa d’ajuts del Col·legit de Periodistes

 

Ob 2.

2.1 Difusió de la campanya Stop recortes de Mans Unides i del teu punt de vista pot canviar el món

Ob 3.

3.1: Treball en xarxa en la difusió d’activitats culturals i socials, literatura, música, noves tecnologies: facebook, twiter, web.

3.2: Recull de premsa sobre conflicte a Costa d’Ivori, Mali i les revolucions de la Primavera islàmica amb periodicitat a través de la pagina web i xarxes socials.

3.4: Informació i seguiment d’activitats culturals, musicals, literàries i esportives del panorama africà.

Ob 6.

6.2  Conveni de col·laboració difusió i activitats conjuntes amb la Plataforma Reacciona: Es el momento.

6.3  Assessorament treball de recerca de grup d’estudiants d’IES sobre d’Immigració

Activitats administratives

6.4  Seguiment administratiu de la documentació legal de l’entitat a Registre d’associacions de Justícia de la Generalitat de Catalunya

6.5  Seguiment de subvencions i premis: Ajuntament de Barcelona, Barcelona Solidaria, Ajuntament d’Hospitalet i Diputació de Barcelona i el Col·legit de Periodistes de Barcelona . L’únic programa en funcionament en que estàvem participant ha estat cancel·lat per la Diputació de Barcelona

6.6  Mailing i difusió d’activitats a entitats públiques i privades

 

 

 

2.-Presentació del balanç econòmic del any 2012 (Document adjunt)

Durant el 2012 les despeses han estat  gaire bé inexistents  doncs s’ha treballat  principalment amb voluntariat que a la xarxa virtual i només s’han dut a terme uns quants  tallers de forma voluntària per par de membres de la junta. El tipus de despeses han estat de materials  fungibles i informàtics  per  fer el seguiment administratiu de l’entitat  i despeses administratives que ha cobrat El departament de justícia per diferents tràmits legals com la inscripció de la junta renovada, ect. Les poques despeses que s’ha efectuat al no tenir entrades han estat sufragades per persones de la junta. El balanç així serà 0 un cop pagades les darreres despeses i tornades les aportacions des de la junta doncs només s’han aportat els diners suficients per part dels voluntaris per fer front a les despeses.

3.- Proposta per l’any 2013

La situació és crítica i no tenim infraestructura per pensar que aquest 2013 podrem anar més endavant del que hem fet fins ara.  El treball de sensibilització i incidència a través de la xarxa és la única cosa que sembla viable poder seguir fent i que té un alt grau de incidència en els nostres objectius inicials com entitat.

Carregar amb una estructura jurídica que només ens aporta despeses i feina que no podem fer no té sentit, quan la xarxa ens ofereix eines més vàlides per seguir amb aquesta tasca.

No tenim prou voluntaris, ni prou infraestructura ni contem amb cap tipus de recolzament amb el tancament de programes com el de la Diputació de Barcelona.

Es per aquest motiu que des de la junta  us plantegem pel 2013 la dissolució de la entitat, però la continuïtat de l’objectiu de difusió i sensibilització a través de la xarxa i comptem amb el vostre suport i esperem poder  seguir aquesta tasca. 

La idea és treballar amb objectius adequats a la nostra  capacitat de treball voluntari a través de les xarxes socials, sent conscients que de moment no tenim capacitat per portar a terme  cap tipus de projecte. Si tenim en compte que a través de les xarxes entre visitants de la web i amics del facebook i twiter hem tingut més de 5000 visites durant aquest any podem dir que la nostra feina a la xarxa està consolidada i per tant volem donar continuïtat a aquest projecte de forma virtual. La continuïtat d’entitats petites com aquesta tenen  poca o gens de viabilitat en la estructura actual. Ja l’any passat ens plantejàvem la continuïtat i varem voler donar un any més, però és evident que la situació no ha millorat sino empitjorat, així que plantegem la dissolució de l’entitat en els següents passos:

- Dissolució de la conta corrent de l’entitat, que només té un saldo mínim aportat per alguns dels membres de la junta per si calia pagar alguna despesa. Amb aquest saldo es pagaran els tràmits legals  que comporta la dissolució i es retornarà els diners sobrants a la persona que els ha cedit a l’entitat.

- Donar de baixa al registre d’Associacions de l’Ajuntament de l’Hospitalet

-Donar de baixa al registre d’Associacions de l’Ajuntament de Barcelona

- Donar de baixa a Torre Jussana

- Demanar la dissolució i fer els tràmits pertinents al registre de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

 

4.- Precs i Preguntes. Per qualsevol consulta, proposta o iniciativa, així com per aprovar o denegar les accions fetes fins ara, useu el correu electrònic contaminatdafrica@yahoo.es , el fòrum de la nostra web o el facebook contaminat d’Àfrica de l’entitat per fer-nos arribar qualsevol de les vostres propostes, o idees.

 

A part, dels documents adjuntats, a la seu de l’entitat tenim el llibre de socis, el llibre de comptes del 2012 i el llibre d’actes del 2012 a la disposició de qualsevol soci que les vulgui consultar.

 

Gràcies a tots i totes per la vostra participació i col·laboració.

 

Alícia Gili                                           Núria Màrquez

Presidenta                                          Secretaria 

Proposta didactica i de sensibilització: cliqueu, participeu i compartiu.
Mans Unides acaba de llançar la nova versió de "Un Joc Perillós", el seu conegut joc en línia. En aquesta edició, el videojoc es trasllada a l'Àfrica.

Mitjançant aquest joc, els joves poden aprendre el que està passant a l'Àfrica d'una forma lúdica i divertida.

"Un Joc Perillós - Edició Àfrica" és una eina d'educació per al desenvolupament dirigida a alumnes de segon cicle d'ESO i Batxillerat.

Les preguntes del joc van aportant dades significatives que permeten comprendre la situació crítica que viu el continent africà en certs aspectes-pobresa, fam, analfabetisme, mortalitat evitable, subdesenvolupament, deute extern, deteriorament del medi ambient, etc-, interioritzar valors solidaris i moure a l'acció responsable.

La primera versió de "Un Joc Perillós" es va llançar el 2007, i des de llavors ha mantingut un bon flux de jugadors, fet que el converteix en una de les apostes més segures de Mans Unides.

 

CONVOCATORIA PER LA PROPERA ASSEMBLEA 2012

Convocatòria d'Assemblea General Ordinària de l'Associació:

S'ha conclòs els periode de l'assemblea ordinaria 2012. Pròperament penjarem  el resum de tota l'assemblea. Gràcies  a tots i totes  per les vostres aportacions.Participem en la campanya  el teu punt de vista pot canviar el mòn, clíqueu!!!! Voteu, comenteu compartiu. Participem amb tres clipmetratges:
Aquesta és la meva cara d'Àfrica
L'inici d'un viatge
Escolta, olora, mira


¿Te gusta el cine?, ¿te interesa el desarrollo?, ¿te preocupan las desigualdades, la injusticia y la pobreza?, ¿te llama la atención África? ¡Participa en el concurso Tu punto de vista puede cambiar el mundo y gana un viaje a África, cámaras de vídeo y más premios!

T'agrada el cine? Et preocupen les desigualtats? Et crida l'atenció Àfrica? Participa, el teu punt de vista pot canviar el mòn!!!


2 CONCURS DE CLIPMETRATGES LA COOPERACIÓ EN MOVIMENTEl proper dimarts dia 20 de desembre, a partir de les 19 hores, es procedirà a l'entrega dels premis corresponent al segon concurs video-fotogràfic "Cooperació en Moviment". L'acte es farà al centre cultural de dones Francesca Bonnemaison, al carrer Sant Pere més Baix, 7, de Barcelona, i s'hi podran veure els treballs guanyadors. Ens agradaria que vinguéssiu. Ho organitza SICOM, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
    


Oblidats dels oblidats, un reportatge sobre els malalts mentals a l'ÀFRICA. Clíqueu per sentir l'entrevista de ràdio.

Campanya de Pallasos sense Fronteres 

  
Ouattarà pren les armes a Costa d'Ivori


TV5 Monde

Campanyes:

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA UTILITZACIÓ DELS NENS EN CONFLICTES:
TOTSXTOTS
El dia 12 de febrer es va commemorar el Dia Internacional contra la Utilització de nens en els conflictes armats. Amb aquest motiu, hem dedicat la tertúlia dels dilluns a parlar dels nens soldats i dels efectes de les guerres i els combats en els nens i nenes dels països i zones afectades. En parlen Toni Pérez, delegat a Barcelona de “Save the Children”; Montserrat Fernández, activista de “Amnistia Internacional”, Alícia Gili, presidenta de “Contamina’t d’Àfrica” i coautora del llibre “El camí del Bandama Vermell”, i Tàbata Peregrín, gerent de Comunicació de “Plan”.

BAIXAR PROGRAMA

PROCÉS ELECTORAL A COSTA D'IVORI

PROGRAMA MON OBERT DE RÀDIO HOSPITALET 13 DE MARÇ A 2 HORA

Per una tecnologia lliure de conflictes: Mobile World Congress
1era acció: Tu también puedes actuar!

Este es uno de nuestros Cogidos QR: Vídeo informativo de Raise Hope for Congo http://www.raisehopeforcongo.org/content/multimedia.

Puedes imprimirlo y pegarlo en diferentes lugares para que los aficionados/as de los móviles, conozcan que hay detrás de ellos.
Segunda acción en el Mobile World Congress

Día y hora: Miércoles 16-02. 12:30h
Lugar: Museu Nacional d’Art de Catalunya. Parc Montjuïc. Espacio exterior de la entrada principal.
Acción: Danza Contacto-Improvisación.

De la mano de Antonio Model, un grupo de mujeres y hombres harán una puesta en escena al aire libre para llamar la atención de los/las asistentes al Congreso, sobre lo que esta ocurriendo en el proceso de extracción de la materia prima que permite fabricar los móviles.Costa d'ivori: el Pais dels dos presidents

 

 

Congo Perill de riqueses
( Campanya de la Lliga dels Drets dels Pobles)

 
Presentació:


 

   Noves activitats de Contamina't d'Àfrica: Reacciona! Documental Oro Gris

SICOM A PREMIAT EN EL SEGON LLOC A ORO GRIS: FELICITATS IRA I LUNA!!!!!

Atenció podeu votar el documental Oro Gris a la web de Dona'm cine: Curts on line

Taula Rodona sobre els nens soldats a Sant Boi.


Dia Internacional dels Drets dels Infants: Els nens i nenes soldats.

Taula oberta amb Yoya Alcoceba, africanista i politologa, Montse Rof, Alícia Gili, Africanista i escriptora, Sílvia Romero, escriptora.

 

18 de novembre a les 20 h Biblioteca de la Garriga

 

Amb la col.laboració de Cultura de l'Ajuntament de la Garriga i Biblioteca de la Garriga.


Per llegir article cliqueu a sobre

Taula rodona  al voltant de la problemàtica dels nens soldats i de la novel·la El camí del Bandama Vermell.
Llibreria Altair  amb David Alcoy Antropòleg i investigador del Centre d'Estudis Africans, Alícia Gili Abad, Presidenta de l'Associació Contamina't d'Àfrica, i Sílvia Romero, autores i  els reportatges fotogràfics d'Anna Lorente, fotoperiodista.
Dimarts 28 de setembre, a les 19.30 hores.


Contamina't d'Àfrica: Reacciona! A la Festa de la Diversitat d'Hospitalet 2010


 


Contamina't d'Àfrica: Reacciona! al Festival Esperanzah


Un Mòn Obert Radio Hospitalet Clica per escoltar el programa!

Heu actuat! 32176 visitantes Torneu a contaminar-vos amb nosaltres!
Tallers Contamina't d'Àfrica: Reacciona  
 


CATÀLEG D'ACTIVITATS
Clica a sobre si vols veure el catàleg complert!
Consum Responsable/ Actua
Taller de Contamina’t d'Àfrica: Àfrica un continent desconegut
Taller Àfrica en blanc i negre
Taller Una lleugera mirada a les religions tradicionals africanes Taller Conflictes de Baixa intensitat
Taller Bandama Vermell, un joc de guerra

És el momento:
reacciona


 
Noticies d'Àfrica  
 


 
Agenda  
 
Lliurament de premis al caixafòrum el proper dia 19 d'abril a les 18 h a l'auditori.


Or gris 3 Premi del Públic del Premi Dona'm Cine
Un Mòn Obert Radio Hospitalet Clica per escoltar el programa!ENTITATS COL.ABORADORES: 
Contacte  
 
contaminatdafrica@yahoo.es

 
Joc perillós  
 
Proposta didactica i de sensibilització: cliqueu, participeu i compartiu.Mans Unides:
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ┐Quieres tambiÚn tu sitio web propio?
Registrarse gratis